18 x 16 x 2 inchesSpring Snow, Morrison Mountain2023-03-18$300.00